Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква П)

П
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Павлина Генчева Колева Гл. юрисконсулт 11.09.2012 Изтегли
94-П-50/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-47/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-53/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-49/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Панко Георгиев Панов Гл. експерт 94-П-67/28.06.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-66/28.06.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-28/08.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-П-45/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Пенка Кирилова Димова-Кайнакчиева Н-к отдел 28.01.2009 Изтегли
Държ. вътр. одитор 94-П-51/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-48/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-36/26.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-П-38/05.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Паолина Йорданова Йорданова Гл.експерт 18.05.2016
03.01.2017
Изтегли
Изтегли
94-П-44/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-43/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-34/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-П-46/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петко Здравков Манчев Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-П-58/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-П-50/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-48/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-50/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петко Пламенов Палазов Ст. експерт 94-П-27/10.04.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Петър Валентинов Петров Мл. експерт 94-П-92/14.09.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-97/17.09.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-25/26.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петър Найденов Спасов Гл. специалист 94-П-3/25.01.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-4/26.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-21/18.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Петър Стефанов Младенов Гл. експерт 94-П-17/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-20/22.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петър Харалампиев Мойсов Гл. специалист 94-П-8/28.01.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-П-7/28.01.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-П-51/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-56/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Бойчова Стоянова Ст. експерт 01.09.2016
15.09.2016
Изтегли
Изтегли
94-П-47/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-52/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-46/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-41/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Борисова Щуркова Мл. експерт 94-П-88/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-89/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-22/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-29/04.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Станева Пиперкова Мл. експерт 09.03.2015 Изтегли
94-П-41/10.05.2018 по чл.35, ал.1 т.2
Ст. експерт 94-П-33/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-45/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-44/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Яворова Трифонова Мл. експерт

14.11.2011
03.06.2013
23.12.2014

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-П-52/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-35/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-33/21.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-П-47/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Пламен Павлов Свиленов Гл. специалист 94-П-129/20.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-12/19.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Пламен Стоянов Димитров Гл. специалист 94-П-5/25.01.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-П-6/25.01.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-П-54/16.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-42/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Полина Надкова Найденова съветник към ПК 22.05.2017 Изтегли
94-П-42/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-29/09.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-31/18.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-П-28/01.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-30/04.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-22/24.02.2022
94-П-22/24.02.2022П
по чл.35, ал.1, т.2
Поля Венелинова Петрова Мл. експерт 01.04.2016 Изтегли
Ст. експерт 94-П-57/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-55/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-50/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-54/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2