Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Н)

Н
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Надежда Валентинова Моллова Ст. експерт 04.07.2012
19.01.2015
17.02.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Н-96/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-37/02.05.2019
94-Н-37/28.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-87/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-109/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Николаева Иванова Мл. експерт 20.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Н-87/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-31/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-75/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Н-23/17.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-26/07.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Радославова Григорова Гл. експерт 04.07.2012
28.08.2013
Изтегли
Изтегли
94-Н-95/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-188/06.12.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Н-52/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-82/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-121/08.07.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-200/18.12.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-110/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Надя Илиева Сърнарова Ст. експерт 02.01.2018 Изтегли
94-Н-57/15.05.2018 по т.35, ал.1, т.2
94-Н-48/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-K-39/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-73/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Надя Кирилова Гергова сътрудник/деловодител 94-Н-117/01.07.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-132/24.07.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-22/16.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Натали Георгиева Димитрова Мл. експерт 94-Н-183/09.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-184/10.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-20/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-2/07.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Венелинова Тодорова Гл. вътр. одитор 01.07.2010 Изтегли
Държ. вътр. одитор 94-Н-81/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-50/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-66/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-50/25.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Кирилова Димитрова Мл. експерт 30.12.2009
03.07.2012
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-66/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-34/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-61/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Н-77/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Николова Граховска Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Н-86/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-Н-42/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Директор 94-Н-55/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-67/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Наташа Томова Стоименова-Кунгалова Държ. експерт 26.01.2009
25.06.2014
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-69/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-38/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-72/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-105/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Недялка Димитрова Сергиева Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-Н-67/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-19/28.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-68/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-96/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ненко Няголов Маринов Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
94-Н-65/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-56/13.05.2019
94-Н-56/17.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-83/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-84/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Нигрита Христова Размирова Мл. експерт 21.12.2009 Изтегли
Ст. счетоводител 94-Н-68/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-32/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-73/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-66/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Никол Георгиева Христова Мл. експерт 23.03.2015 Изтегли
94-Н-80/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-49/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-81/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-69/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Никола Владимиров Драганов Гл. специалист 04.09.2014 Изтегли
94-Н-89/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Атанасов Москов Гл. специалист 94-Н-129/27.07.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Н-126/27.07.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-22/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-47/06.04.2020 по чл.35 ,ал.1, т.2
94-Н-65/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Евгениев Теохаров Гл. специалист 94-Н-37/30.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Н-94/06.06.2018

по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли

94-Н-47/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-80/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-99/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Николаев Ненов Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Н-91/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-53/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-89/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-104/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Руменов Цветанов Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Н-93/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-35/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-88/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-136/04.08.2020 по чл.35, ал.2, т.4
94-Н-106/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Руменов Димитров Гл. специалист 94-Н-131/30.07.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Н-130/30.07.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-61/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-54/12.05.2020 по чл. 35, ал.1,т.2
94-Н-64/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Хараламбиев Методиев Гл. експерт 29.01.2009
23.01.2013
31.03.2014
12.06.2017
07.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Н-75/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-18/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-71/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-45/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николета Александрова Спасова Мл. експерт 22.01.2009
27.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Н-83/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-44/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-79/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-114/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Георгиева Танева Гл. експерт 18.04.2017 Изтегли
94-Н-64/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-57/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-63/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-113/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Димитрова Гюрова-Маджева Държ.експерт

03.07.2017

Изтегли

94-Н-29/16.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Н-79/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-30/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-57/13.03.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-63/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Мирчева Овчарова Държ. експерт 94-Н-111/30.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-117/14.10.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-38/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-41/04.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Нина Красимирова Борисова Гл. експерт 07.09.2011 Изтегли
94-Н-85/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-163/18.10.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Н-55/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-56/13.03.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-97/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Нина Христова Христова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Н-99/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-60/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-94/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-80/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ния Георгиева Панайотова Държ. експерт 26.01.2009
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-92/06.06.2018 по чл.35, ал1. т.2
94-Н-41/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-90/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-95/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2