Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Магда Любенова Георгиева Гл. специалист 29.04.2009 Изтегли
94-М-213/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-213/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-112/26.02.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-32/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-49/17.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-20/12.01.2022 по чл. 35, ал.1, т.2
Магдалена Иванова Константинова Мл. експерт 21.01.2009
29.09.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-297/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-203/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-220/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-133/05.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-9/07.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Магдалена Стоянова Тодорова Гл. експерт 22.05.2012 Изтегли
94-М-284/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-267/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-231/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-164/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Магделина Стефанова Виденова

Експерт към ПК

20.01.2017
05.06.2017
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-130/22.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-210/14.05.2018 по чл.35, ал.1 т.2
94-М-496/04.10.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-497/04.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-М-143/12.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-131/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-59/19.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мадлен Иванова Иванова Парламентарен секр.МИИ 94-М-508/23.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-2/04.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Майя Веселинова Христова-Шипочка Ст. експерт 26.01.2009
10.01.2013
Изтегли
Изтегли
94-М-242/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-296/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-269/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-177/23.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Малинка Крумова Петкова Н-к сектор 01.09.2011 Изтегли
Гл. експерт 94-М-260/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-590/06.12.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-314/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-224/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-206/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мануела Пламенова Денева-Митева Държ. експерт 94-М-454/01.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-464/10.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор 94-М-498/13.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-17/11.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Александрова Иванова Мл. експерт 22.10.2012 Изтегли
94-М-293/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-304/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-285/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Георгиева Писанова Гл. инспектор 12.04.2010 Изтегли
94-М-227/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-157/15.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-45/23.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-42/11.02.2021 по чл.35, ал.1,т.2
94-М-100/15.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Емилова Миланова Ст. експерт 94-М-485/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-486/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-487/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-М-219/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-М-190/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Пачева Александрова Н-к отдел 29.01.2009 Изтегли
94-М-283/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-273/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-227/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-148/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Станкова Хранова Гл. експерт 23.03.2009 Изтегли
94-М-243/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-270/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-235/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-162/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Христова Константинова-Златанова Н-к отдел 21.01.2009
06.03.2013
09.09.2013
09.10.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-282/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-307/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-292/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-196/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Василева Гугуткова Гл. експерт 03.10.2014 Изтегли
94-М-258/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-223/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-278/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-105/23.03.2021 по чл.35, ал.1 т.2
Мариана Игнатова Христова Ст. юрисконсулт 04.12.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-М-266/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-244/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-236/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-502/26.10.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-М-102/19.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Костадинова Мишурова Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-М-257/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-300/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-223/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл.експерт 94-М-165/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Цветанова Чавракова Ст. експерт 21.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-М-251/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-266/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-160/30.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-126/31.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мариела Иванова Стефанова Гл. експерт 26.08.2009
16.03.2011
Изтегли
Изтегли
94-М-256/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-269/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-243/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-208/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мариета Иванова Рашкова-Попова Ст. сътрудник по УЕПП 03.05.2016 Изтегли
94-М-259/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-282/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-237/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-194/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Марин Стефанов Петров Гл. експерт 94-М-211/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-303/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-209/21.05.2020 по чл. 35 ал.1,т.2
94-М-221/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Марина Жанова Лютова Гл. експерт 94-М-78/11.02.2019 по чл.35, ал.1 ,т.1
Изтегли
94-М-90/14.02.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-М-189/14.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-43/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Атанасова Христова Ст. експерт 04.07.2012
15.11.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-М-273/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-278/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-240/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-203/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Бойчева Стефанова Гл. юрисконсулт 94-М-108/02.03.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-133/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-193/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Василева Атанасова Ст. експерт 94-М-481/01.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-486/05.10.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-86/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Веселинова Илиева Мл. експерт 01.03.2017 Изтегли
94-М-152/02.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-262/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-301/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-244/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-М-149/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-65/15.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Георгиева Златева-Дойкова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-М-294/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Георгиева Трифонова Н-к отдел 94-М-14/10.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-53/08.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Емилова Янчева Гл. специалист 09.11.2015
21.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-М-270/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-272/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-280/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-163/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Ангелиева Гл. специалист 94-М-549/19.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-550/19.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-189/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Бояджиева-Гунели Гл. експерт 06.01.2010 Изтегли
94-М-235/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-260/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-290/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-195/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Иванова Гл. юрисконсулт 94-М-324/16.05.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-351/12.06.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-270/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-97/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Лазарова Мл. експерт 01.11.2012
02.01.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-255/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-299/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-250/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-147/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Стойкова Мл. експерт 94-М-488/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-514/25.09.2019

по чл.35, ал.1, т.2

94-М-214/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-71/25.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Младенова Младенова Главен експерт 20.08.2013 Изтегли
94-М-287/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-595/10.12.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-316/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор 94-М-295/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-233/14.05.2021
94-М-280/11.06.2021П
по чл.35, ал.1, т.2
Мария Николаева Иванова Гл. експерт 21.01.2009
20.02.2017
Изтегли
Изтегли
94-М-230/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-229/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-198/18.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-202/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мартин Ивайлов Мирчев Гл. експерт 94-М-74/22.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-78/01.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мартин Пенчев Лесев Ст. сътрудник УЕПП 94-М-439/15.09.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-467/23.09.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-167/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Марушка Владимирова Генова Гл. експерт 94-М-116/14.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-229/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-569/20.11.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Държ. експерт 94-М-306/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-167/08.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-140/08.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Василева Манолова Гл. експерт 2205.2012
09.07.2014
21.03.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-299/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-313/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-272/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-213/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-71/18.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Георгиева Александрова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-М-236/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-274/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-239/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-200/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Николова Стоилова Гл. експерт 28.01.2009
05.07.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-М-261/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-302/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-146/06.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-154/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2