Loading...

Отдаване под наем на активи, собственост на “Aкадемика 2011” EАД, гр. София

Дата на обявяване: 26.10.2017

“Aкадемика 2011” EАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете