Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Диана Георгиева Варошанова-Цветкова Държ. експерт 03.07.2017

Изтегли

94-Д-76/19.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-179/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Д-107/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-107/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-91/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-142/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Иванова Ставрева Мл. експерт 94-Д-261/19.08.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-276/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-92/14.05.2020
94-Д-92/02.06.2020П
по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-126/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-165/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Милошева Милошева Гл. юрисконсулт 01.06.2012 Изтегли
Н-к отдел 94-Д-183/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-152/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-61/09.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-54/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-153/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Дияна Руменова Бостанджиева Гл. специалист 01.11.2017
08.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-138/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/16.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-74/19.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-129/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-66/23.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-128/31.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Диляна Бранимирова Карагеоргиева-Костадинова Държ. експерт 09.08.2010 Изтегли
94-Д-206/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-147/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-153/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-128/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-189/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Диляна Петрова Вишнина Фин. контрольор 26.01.2009 Изтегли
94-Д-192/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-120/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-96/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-114/29.04.2021 по чл.35, ал.1 т.2
94-Д-168/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Василев Тучков Гл. специалист 94-Д-309/07.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-306/04.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-181/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Георгиев Георгиев Гл. специалист 94-Д-184/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-102/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-110/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-135/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-172/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Живков Чилибонски Гл. експерт 20.01.2009
28.12.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Д-182/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-134/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-123/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-95/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-167/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Иванов Сълов Гл. специалист 02.11.2011 Изтегли
94-Д-190/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-145/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-86/04.05.2020 по чл. 35 ал.1 т.2
94-Д-77/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-68/25.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Огнянов Бочев Гл. вътрешен одитор 94-Д-312/10.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-313/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-73/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-93/18.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Светозаров Кръстев Гл. инспектор 94-Д-272/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-274/10.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-118/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-82/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-180/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Дияна Стоянова Найденова Директор 27.01.2009
03.09.2012
17.12.2012
22.11.2013
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-195/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-171/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-131/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-132/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-183/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Василева Клямбарска Техн. сътрудник 23.01.2009 Изтегли
94-Д-144/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. специалист 94-Д-70/18.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-26/20.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-40/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-136/12.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Добромир Тодоров Милев Гл. експерт 04.03.2015
01.12.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-187/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-131/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-144/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-136/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-173/05.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Добромира Стефанова Станчева Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-163/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-135/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-115/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-129/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-174/05.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2