Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква К)

К
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Камелия Николаева Георгиева Гл. инспектор 94-К-298/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-304/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-34/08.02.2021
94-К-34/22.02.2021П
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-61/21.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Камен Станимиров Минков Гл. специалист 01.11.2016 Изтегли
94-К-236/11.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-К-163/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-133/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-90/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-113/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Карамфила Славчева Петрова Гл. инспектор 16.01.2009
13.10.2014
22.07.2016
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-К-163/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. инспектор 94-К-142/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-125/21.05.2020 по чл. 35, ал.1 т.2
94-К-95/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-108/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Катерина Георгиева Ненова Мл. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-К-210/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-152/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-145/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-140/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-112/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Катя Стойчева Граховска Държ. инспектор 15.01.2009 Изтегли
Финансов контрольор 94-К-188/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-103/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-131/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-98/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-268/21.09.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-К-323/15.12.2021 по чл.35, ал.1 т.4
94-К-102/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Кетя Петрова Манойлова-Иванова Държ. експерт 27.03.2009 Изтегли
94-К-218/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-162/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-146/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-135/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-109/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Киара Христова Маринска Мл. експерт 94-К-324/15.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-7/13.01.2022
94-К-7/14.01.2022П
по чл.35, ал.1, т.2
Кирил Василев Василев Системен администратор 94-К-55/02.03.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-65/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-39/11.02.2021
94-К-39/10.03.2021П
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-99/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Кирил Димитров Юруков Мл. експерт 01.12.2010 Изтегли
Гл. експерт 94-К-158/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-149/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-103/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-92/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-111/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Константин Димитров Марков Директор 04.01.2016
18.01.2016
Изтегли
Изтегли
94-К-201/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-135/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-122/19.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-К-86/29.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-87/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Красен Няголов Балев Гл. специалист 21.01.2009
24.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-К-230/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-158/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-170/22.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-87/02.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-74/31.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Демостенов Киряков Гл. специалист 94-К-103/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-130/25.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Йорданов Драгнев Гл. специалист 94-К-253/06.10.2020 по чл.35, ал.1 т.1
94-К-255/08.10.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-133/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-105/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Митков Иванов Гл. специалист 03.08.2016 Изтегли
94-К-233/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-139/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-130/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-91/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-78/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Петров Яшев Гл. експерт 94-К-233/01.12.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-244/22.12.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Кремена Георгиева Недкова-Караиванова Гл. експерт 23.11.2015 Изтегли
94-К-152/10.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-95/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-85/06.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-122/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-К-95/18.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Георгиева Ризова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-К-223/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-112/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-К-126/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-149/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-114/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Кузман Петров Ганев Гл. специалист 94-К-211/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-110/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-128/27.05.2020 по чл. 35, ал.1,т.2
94-К-141/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-106/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Кула Петрова Стоилова Мл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-К-195/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-104/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-211/20.06.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-К-86/09.04.2020 по чл.35,ал.1,т.2
94-К-134/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-69/21.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2