Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Л)

Л
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Лилия Валериева Закова Гл. експерт 03.07.2017
02.10.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-77/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-42/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2

94-Л-11/11.03.2020

94-Л-11/12.03.2020П

по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-20/26.03.2021 почл.35, ал.1, т.2
94-Л-5/10.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Лиляна Стефанова Лилова Гл. експерт 02.02.2009
14.11.2013
14.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-67/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-18/22.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-4/18.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-10/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-13/09.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Лора Илиянова Коцева Мл. експерт 94-Л-65/01.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-68/26.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Любен Петров Додев Мл. експерт 94-Л-70/10.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-72/17.08.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-27/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-36/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Любка Ангелова Стоева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-Л-86/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-36/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-53/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-41/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-34/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Любка Василева Качакова Гл. специалист 94-Л-81/23.08.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-80/23.08.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-20/15.04.2020 по чл.35,ал.1,т.2
94-Л-46/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-39/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Георгиев Любенов Гл. специалист 94-Л-28/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-29/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-24/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Николов Димитров Гл. специалист 12.04.2010
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Л-72/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-83/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-27/22.04.2019
94-Л-27/22.04.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор 94-Л-30/18.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-Л-32/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-35/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Любомира Асенова Асенова Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
94-Л-70/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-44/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-46/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-13/26.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-38/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Здравкова Пеовска Мл. експерт 01.07.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Л-97/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-49/13.05.2019
94-Л-49/31.05.2019
по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Л-51/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-40/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-37/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2