Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Мехмед Юсуф Мюфтар Мл. експерт 01.12.2015 Изтегли
94-М-205/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-М-202/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-81/17.02.2020
94-М-81/17.02.2020П
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-40/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-36/21.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Любенова Лазарова-Митева Ст. счетоводител 07.12.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-241/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-292/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-245/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-207/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-184/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Петрова Димитрова Ст. експерт 28.01.2009
01.09.2015
Изтегли
Изтегли
94-М-302/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-312/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-262/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-201/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-192/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Милен Петров Абрашев Гл. специалист 94-М-188/01.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-226/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-225/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-81/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-157/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Атанасова Маркова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-М-254/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-305/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-288/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-96/16.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Борисова Динева-Найденова Ст. експерт 94-М-504/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-513/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-128/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-36/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-145/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Рангелова Кръстева Гл. инспектор 94-М-558/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-567/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-68/22.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-120/24.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Христова Игнатиевска-Данчева Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-271/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-271/28.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-М-265/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-273/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-172/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-198/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Милка Василева Андреева Гл. експерт 18.07.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-М-215/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-215/20.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-М-271/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-293/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-180/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-194/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мирела Ангелова Тасева Гл. специалист 94-М-263/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-261/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-268/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-90/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-158/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослав Александров Бърнев Главен експерт 04.01.2016
14.01.2016
08.02.2016
12.04.2016
09.05.2016
10.06.2016
20.06.2016
29.06.2016
20.07.2016
03.10.2016
05.12.2016
03.01.2017
09.02.2017
20.02.2017
29.03.2017
29.06.2017
31.07.2017
27.09.2017
22.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-142/28.03.2018 Изтегли
94-М-237/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-237/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-237/01.08.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-180/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-181/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-199/19.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-М-139/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-138/01.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослав Костадинов Праматаров Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-М-217/16.05.2018 по чл. 35, ал.1 ,т.2
94-М-211/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-148/09.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-М-146/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-М-151/11.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослав Миланов Миланов Гл. специалист 94-М-404/03.08.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-403/03.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-268/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-234/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-135/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-155/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Владиславова Кръстева Ст. юрисконсулт 94-М-380/09.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-398/28.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Георгиева Карадимова Мл. юрисконсулт 27.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-М-249/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-М-212/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-154/29.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-166/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-142/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Йорданова Мавродинова Държавен експерт 02.05.2017 Изтегли
94-М-228/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-318/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-241/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-365/03.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-417/28,08,2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-41/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-173/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Михаил Лазаров Базлянков Ст. юрисконсулт 94-М-356/17.06.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-371/27.06.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-197/18.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. юрисконсулт 94-М-175/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-162/19.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Михаил Николов Дянков Гл. експерт 94-М-495/19.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-544/18.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-224/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-207/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2