Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Р)

Р
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Радина Володева Киркова Мл. експерт 01.11.2013
16.06.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Р-94/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-87/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-32/25.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-20/21.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-76/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Радослав Ангелов Станолов Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Р-69/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-81/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-76/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-113/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-93/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Радослава Томова Николова Гл. специалист 19.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-87/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. специалист 94-Р-90/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-96/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-144/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-97/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Радослава Чавдарова Тодорова Техн. сътрудник 21.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Р-62/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/16.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-39/18.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-13/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-35/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-61/17.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Георгиева Христова Ст. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-Р-75/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-42/28.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-91/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-132/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Главен експерт 94-Р-60/17.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Павлова Беломачева-Димитрова Ст. експерт 01.12.2016 Изтегли
94-Р-81/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-61/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-103/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-41/18.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Асенова Балачева Държ. експерт 03.10.2011 Изтегли
94-Р-101/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-88/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-102/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-140/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/21.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Рая Бориславова Димитрачкова-Тодорова Мл. експерт 94-Р-1/04.01.2021 по чл. 35, ал.1, т.1
94-Р-3/05.01.2021
94-Р-3/06.01.2021П
по чл. 35, ал.1,т.2
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-90/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Розалия Трендафилова Миланова-Новева Старши инспектор 94-Р-77/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-81/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Росен Николов Кръстев Гл. специалист 94-Р-95/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-111/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-79/21.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Димитрова Борисова Инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА 94-Р-257/01.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-259/08.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-9/13.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Иванова Кръстева Ст. експерт 01.08.2014 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-77/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-49/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-67/19.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-Р-110/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-80/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Павлова Апостолова-Макьова Рл. Инспекторат 94-Р-152/14.09.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
Румен Минев Бонев Гл. експерт 14.07.2009
01.09.2016
Изтегли
Изтегли
94-Р-97/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-51/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-58/13.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-135/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-84/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Игнатова Димитрова-Радева Гл. специалист 94-Р-85/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-50/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-78/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-139/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-89/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Димитрова Граховска Гл. експерт 11.07.2017 Изтегли
94-Р-78/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-78/01.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-56/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-87/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-137/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-75/12.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Йорданова Аспарухова Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
94-Р-80/31.05.2018 по чл.35, ал1., т.2
94-Р-55/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-73/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-112/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-98/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-98/11.05.2022П по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Стефанова Александрова Гл. експерт 30.01.2009
13.01.2015
Изтегли
Изтегли
94-Р-91/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-85/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-85/19.08.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-85/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-111/19.06.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-142/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-162/31.05.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-99/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2