Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Т)

Т
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Татяна Велчева Петрова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-112/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-58/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-60/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-44/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-73/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Илиева Иванова Гл. експерт 94-Т-128/24.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-130/03.10.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-28/13,03,2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-22/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-52/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Цветанова Радева Ст. експерт 21.12.2009
01.10.2014
Изтегли
Изтегли
94-Т-90/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-43/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-57/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-52/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-71/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Теменужка Несторова Янкова Експерт към ПК 29.05.2017 Изтегли
94-Т-97/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Т-161/18.12.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Т-4/22.01.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Директор 94-Т-54/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-76/22.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-44/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-43/31.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-69/05.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Любомирова Митова Мл. експерт 02.01.2013
04.01.2018
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Т-108/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-108/02.07.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-61/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-63/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-80/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-74/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Чавдарова Гергова Гл. експерт 14.11.2011
01.10.2012
03.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Т-109/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-64/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-54/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-77/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-99/03.06.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-Т-75/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Директор 94-Т-104/06.07.2022 по чл.35, ал.1, т.4
Тихомира Маринова Пелинкова Мл. експерт 17.07.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-87/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-55/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-40/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-65/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-68/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Tоника Венелинова Петрова Мл. експерт 01.08.2017 Изтегли
94-Т-102/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-38/10.04.2019 по чл.35, ал.1 ,т.2
94-Т-34/12.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
Ст. екперт 94-Т-53/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-23/24.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-58/15.04.2022П по чл.35, ал.1, т.2
Тотю Сотиров Карапеев Гл. експерт 94-Т-125/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-127/18.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-27/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-41/24.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-126/23.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-128/28.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2