Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква В)

В
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Виктор Илчев Милев Гл. специалист 08.01.2015
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
Н-к отдел 94-В-154/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-146/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-79/30.03.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-В-101/16.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-59/28.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Венциславова Игнатова Държ. експерт 26.01.2015 Изтегли
Гл. експерт 94-В-136/30.05.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
94-В-150/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-82/03.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-124/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-119/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Вилислав Николаев Боев Мл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-182/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-160/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-146/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Сист. администратор 94-В-146/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-152/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Виолета Ганчева Гергова Гл. специалист 94-В-65/01.03.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-В-105/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-В-157/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-191/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-142/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Виолета Стефанова Нешовска Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-131/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-156/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-137/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-161/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-92/28.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Виргиния Тодорова Александрова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-В-127/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-96/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. инспектор 94-В-63/06.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. инспектор 94-В-62/12.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-140/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Вихра Максимова Търнаджийска Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-165/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-183/13.05.2019
94-В-183/23.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-44/18.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-104/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-56/24.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Благоев Спасов Гл. експерт 05.07.2010
12.07.2016
17.01.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-В-187/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-184/13.05.2019
94-В-184/21.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-162/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-160/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-153/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Генов Велков Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-109/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-164/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-151/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-55/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-150/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Стефанов Инков Гл. специалист 94-В-122/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-121/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-99/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-134/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-100/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2