Loading...

Каталог на българската отбранителна индустрия

Националният каталог на българската отбранителна индустрия – “Bulgarian Defence Industry”, има за цел да представи актуална информация за най-значимите български фирми и научни организации, които разработват и произвеждат продукти и услуги, свързани с отбраната.

Инициативата да се представят индустриалните и технологичните способности за отбрана на България е реализирана от Министерството на икономиката и индустрията в сътрудничество с Министерството на отбраната, Института по отбрана, както и четирите най-големи браншови организации в този сектор – Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, Българската асоциация за информационни технологии, Клъстер „Аерокосмически технологии, изследвания и приложения“ и Асоциацията на комуникационните и информационните специалист.

Електронна версия на каталога можете да намерите тук.

Споделете