Loading...

Сдружения на потребителите

Законът за защита на потребителите регламентира дейността на сдруженията на потребителите и отношенията им с държавната администрация. Законът съдържа ясни критерии за представителност на сдруженията на потребителите и за финансово подпомагане на сдруженията на потребителите за осъществяване на дейности за защита на потребителите.

Представителни сдружения за защита на потребителите в България:

Други сдружения на потребителите, работещи на национално ниво:

Основни дейности на сдруженията на потребителите:

  • предоставяне на потребителска информация;
  • потребителско образование и представителство;
  • разработване на проекти в областта на защитата на потребителите;
  • повишаване информираността на обществото по въпроси от областта на потребителската защита;
  • разрешаване на потребителски спорове, чрез участие в работата на помирителните комисии;
  • публикуване на списания и брошури на потребителска тематика, изготвяне на предложения за подобряване на законодателството в областта на защитата на потребителите.

Други сдружения на потребителите, оказващи съдействие на потребителите за решаване на потребителски спорове:

  • Национално сдружение за потребителска информация и съвети на гражданите;
  • Българска академия на потребителите.

Свързани документи

Споделете