Loading...

Защита на икономическите интереси на потребителите

Защитата на икономическите интереси на потребителите включва правно регламентиране на редица търговски практики и похвати, с оглед постигането на равновесие във взаимоотношенията между потребители и търговци. Предмет на правно регламентиране са следните видове търговски практики:

 • обозначаване цените на стоките и услугите;
 • етикетиране на всички стоки;
 • съобщения за намаляване на цените;
 • договори с общи условия, които не са предмет на индивидуално договаряне;
 • неравноправни клаузи в договори с потребители;
 • нелоялни търговски практики;
 • правна регламентация на гаранциите на потребителски стоки и рекламациите на потребителите.

Защитата на икономическите интереси на потребителите обхваща защита на потребителите при следните видове договори:

 • договори от разстояние;
 • договори, сключени извън търговския обект;
 • договори за туристически пътувания с обща цена;
 • договори за потребителски кредит;
 • договори за разпределено във времето право на ползване на собственост;
 • договори за дългосрочни ваканционни продукти;
 • договори за препродажба и замяна.

Свързани документи

Споделете