Loading...

Армения

Министерство на икономиката и индустрията

Директор на дирекция “Външноикономическо сътрудничество”
Теодора Ботева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7019
e-mail: t.boteva@mi.government.bg

Референт за Армения
Николина Танева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail:
n.taneva@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между България и Армения

1. Стокообмен (в млн. евро)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Армения бележат положително развитие.

Година

Стокообмен,в млн,щ.д.

Ръст %

Износ, в млн,щ.д

Ръст %

Внос, в млн,щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн,щ.д

2013

27,6

6,2

22,3

-12,1

5,3

735,2

17,0

2014

25,5

-7,6

24,8

11,1

0,8

-85,9

24,0

2015

23,2

-9,1

21,4

-13,4

1,7

131,1

19,7

2016

20,0

-13,7

19,7

-8,1

0,3

-83,0

19,4

2017

31,3

56,5

30,9

57,0

0,4

28,7

30,6

2018

27,4

-12,5

27,0

-12,9

0,4

14,4

26,5

2019

41,4

51,3

40,0

48,4

1,4

232,1

38,5

2020

40,5

-2,2

40,0

-0,1

0,6

-62,0

39,4

2021

42,6

5,0

41,7

4,4

1,0

88,5

40,5

2022

68,6

61,1

64,2

53,8

4,4

323,5

59,8

2023

80,1

16,8

77,0

19,9

3,2

-28,4

73,8

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Армения за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Армения през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

5520,0

7,2

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

4078,7

5,3

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

4062,8

5,3

3305

Препарати за поддържане на косата:

2169,7

2,8

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части:

1896,1

2,5

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

1644,8

2,1

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1640,6

2,1

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

1522,1

2,0

6309

Артикули и дрехи, употребявани

1408,7

1,8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1297,7

1,7

Водещи стоки във вноса на България от Армения през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

1054,2

33,5

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

479,3

15,2

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета:

367,9

11,7

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета:

223,6

7,1

4418

Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните шиндри, от дървен материал:

191,4

6,1

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране,

166,1

5,3

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

110,5

3,5

6103

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

85,7

2,7

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

57,8

1,8

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

56,8

1,8

Водещи стоки в износа на България за Армения през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

5183,5

8,1

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

3568,1

5,6

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

1706,1

2,7

3305

Препарати за поддържане на косата:

1701,0

2,7

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

1652,4

2,6

8435

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки:

1610,1

2,5

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части:

1435,3

2,2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

1306,2

2,0

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1280,3

2,0

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1181,8

1,8

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

5183,5

8,1

Водещи стоки във вноса на България от Армения през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства:

1880,1

42,8

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета:

603,4

13,7

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

513,8

11,7

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

501,1

11,4

7801

Необработено олово:

349,2

8,0

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета:

186,3

4,2

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

70,9

1,6

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

36,5

0,8

8483

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори,

34,1

0,8

6103

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

29,4

0,7

  1. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Армения в България за 2023 г. възлизат на 47,8 млн. евро.

  1. Други

Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена на Българо-арменската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК).

Съпредседатели на МПК са министърът на иновациите и растежа на Република България (съгласно РМС № 808 от 17 ноември 2023 г.) и министърът на високите технологии на Армения.

  1. Договорно-правна база
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (София, 10 април 1994 г.);
  • Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото от 10.04.1995 г. (подписан на 10.12.2008 г., не разполагаме с информация за ратифицирането от българска страна);
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 19 януари 1995 г.) – в сила от 27 март 1996 г.;
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. (подписано на 13 ноември 2007 г., в сила от 21.02.2008 г.).

Споделете