Loading...

Германия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Берлин
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мюнхен
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Франкфурт на Майн
Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хамбург

Министерство на икономиката и индустрията
Началник на отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Германия
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Федерална Република Германия

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Други

I. Икономически отношения между България и Германия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България.

Година

Стокообмен

млн.евро

Промяна

%

Износ

млн.евро

Промяна

%

Внос

млн.евро

Промяна

%

Салдо

млн.евро

2013

5 534

11.6

2 741

28.9

2 793

-1.3

-52

2014

5 868

6.0

2 655

-3.1

3 213

15.0

-558

2015

6 288

7.2

2 893

9.0

3 395

5.7

-502

2016

6 638

5.6

3 216

11.2

3 422

0.8

-206

2017

7 294

9.9

3 590

11.7

3 703

8.2

-112

2018

8 153

11.8

4 174

16.2

3 979

7.5

194

2019

8 462

3.7

4 410

5.6

4 052

1.8

358

2020

8 202

-3.1

4 466

1.7

3 715

-8.3

771

2021

9 981

21.7

5 181

15.5

4 800

29.3

380

2022

11 803

18.2

6 339

22.3

5 464

13.8

875

2023

13 198

12.4

6 546.2

13.7

6 652.1

12.4

-110

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати

726 253

12,0

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

193 444

3,2

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

184 121

3,0

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределени

177 518

2,9

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели)

167 603

2,8

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

157 366

2,6

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

148 960

2,5

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

138 227

2,3

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си

135 289

2,2

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

134 451

2,2

Водещи стоки в износа за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

849 866

12,7

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати

546 315

8,1

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

216 525

3,2

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

169 704

2,5

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

159 028

2,4

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

153 500

2,3

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

151 645

2,3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

149 123

2,2

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си

145 841

2,2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване

126 597

1,9

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства

421 152

6,8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

320 184

5,2

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

135 264

2,2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

119 905

1,9

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори

112 521

1,8

8701

Трактори ( с изключение на карите-влекачи)

110 457

1,8

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване

108 982

1,8

8700

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди

106 040

1,7

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични

98 639

1,7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

91 523

1,5

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

338 952

5,7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

262 044

4,4

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709

138 115

2,3

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

132 427

2,2

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали

129 807

2,2

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

127 934

2,1

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

107 107

1,8

8700

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности

106 793

1,8

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

102 269

1,7

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

102 157

1,7

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България възлизат към януари 2024г. в размер на 4217,5 млрд. евро.

  1. Други

Българо-Германският съвет за коопериране-

Постоянен орган за координиране на двустранни междуправителствени инициативи е, на чиито сесии се решават конкретни въпроси на търговско-икономическите отношения. Председател на съвета от българска страна е министърът на икономиката и индустрията, а от германска страна – държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и опазване на климата.

  1. Договорно-правна база

Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли 1879 г. На 5 ноември 1992 г. влиза в сила Договорът за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа между Р България и ФР Германия като юридическа основа на отношенията между двете страни.

До 01 януари 2007 г. като член на ЕС Германия прилагаше в икономическите си връзки с България Споразумението за асоцииране на България към ЕС, в сила от 1 февруари 1993 г. Търговията и значителна част от другите форми на икономически отношения се регулират от Спогодба за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България и Европейската общност, подписана на 8 май 1990 г.

  • 1988, Договор между Народна република България и Федерална република Германия относно взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Ратифициран с Указ № 2024 на Държавния съвет на НРБ на 16.06.1986 г. – ДВ, бр. 48 от 1986 г. В сила от 10.03.1988 г.
  • 2004, 5 февруари, сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за създаване на Българо-германска индустриално-търговска камара в България. В сила от 5.02.2004 г. Обн. – ДВ, бр. 73/20.08.2004 г.
  • 2010, сключена нова Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото, която заменя съществуващата спогодба от 21.12.1988 г.

Споделете