Loading...

Литва

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Литва
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Република Литва

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Република Литва

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2015

93.8

3.1

49.8

4.4

44.0

1.7

5.8

2016

108.00

15.14

57.2

14.86

50.8

15.45

6.40

2017

117.10

8.43

71.4

24.83

45.7

-10.04

25.70

2018

141.50

20.84

75.7

6.02

65.8

43.98

9.90

2019

147.30

4.10

72.5

-4.23

74.8

13.68

-2.30

2020

154.60

4.96

82

13.10

72.6

-2.94

9.40

2021

177.60

14.88

87.4

6.59

90.2

24.24

-2.80

2022

243.90

37.33

132.4

51.49

111.5

23.61

20.90

2023

249.50

2.30

120.9

-8.69

128.6

15.34

-7.70

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Водещи стоки в стокообмена през 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в българския износ през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3102

Минерални или химични азотни торове:

28 503

20.2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

14 493

10.2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

10 429

7.4

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

9 742

6.9

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

5 883

4.1

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

4 657

3.3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

4 142

2.9

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

3 457

2.4

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна):

3 358

2.3

7604

Пръти и профили от алуминий:

3 009

2.1

Водещи стоки в българския внос през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

17 231

14.1

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

11 292

9.2

9990

Служебен код 4 (SL)

5 750

4.7

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители:

4 864

3.9

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

4 113

3.3

9403

Други мебели и техните части:

3 746

3.0

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

3 615

2.9

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

2 606

2.1

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

2 525

2.0

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

2 344

1.9

Водещи стоки в българския износ през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

14 192

11.7

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

12 171

10.0

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

11 871

9.8

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5 029

4.1

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна):

4 491

3.7

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

4 486

3.7

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

3 730

3.0

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

2 997

2.4

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

2 600

2.1

7604

Пръти и профили от алуминий:

2 494

2.0

Водещи стоки в българския внос през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

23 157.61

18.00

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

9 483.79

7.37

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

5 704.00

4.43

9990

Служебен код 4 (SL)

5 598.77

4.35

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

5 555.54

4.32

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

5 286.31

4.11

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

3 267.51

2.54

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители:

3 212.01

2.50

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

3 181.68

2.47

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

2 506.53

1.95

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки инвестиции от Литва в България към края на м. декември 2023г. са в размер на 158.4 млн.евро.

По данни на БНБ до края на 2022г. сумарната стойност на инвестициите от Литва в България възлизат на

  1. Договорно-правна основа

Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Подписана на 10 април 1996 г., със срок на действие 5 години, с автоматично продължаване. Изпратена нота за денонсиране на 01.01.2006 г.

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписан на 21.11.2005 г. Ратифициран със закон на 15.03.2006 г., публикуван в ДВ бр.25/24.03.2006 г. В сила за Р България от 25.04.2006 г.

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Ратифицирана със закон на 20.12.2006 г. – ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. в сила от 27.12.2006 г.

Споделете