Loading...

Литва

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Литва
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Република Литва

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Република Литва

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2015

93.850

3.1

49.809

4.4

44.041

1.7

5.768

2016

108.053

15.2

57.225

15.0

50.828

15.4

6.396

2017

117.066

8.3

71.359

24.7

45.707

-10.1

25.651

2018

141.479

20.9

75.665

6.0

65.814

44.0

9.851

2019

147.388

4.2

72.556

-4.1

74.831

13.7

-2.274

2020

154.675

4.9

82.003

13.0

72.672

-2.9

9.331

2021

177.548

14.8

87.362

6.5

90.197

24.1

-2.845

2022

243.905

37.5

132.386

51.6

111.519

23.9

20.867

01-06 2022

109.513

52.865

56.648

-3.783

01-06 2023

122.765

12.1

64.568

22.1

58.197

2.7

6.371

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

За периода януари-юни 2023г. износът възлиза на 64.568 млн. евро / ръст с 22.1%, дял 0.3%/. Вносът е 58.197 млн. евро /ръст с 2.7%, дял 0.2%/. Стокообменът възлиза на 122.765 млн. евро /ръст с 12.1%, дял 0.3%/. Салдото е положително и е в размер на 6.371 млн. евро.

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 2022 г.

47 804 226.40

100.00

в т.ч. Литва

140 788.14

0.29

3102

Минерални или химични азотни торове:

28 503.37

20.25

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

14 493.48

10.29

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

10 429.50

7.41

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

9 742.87

6.92

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

5 883.55

4.18

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

4 657.04

3.31

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

4 142.08

2.94

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

3 457.49

2.46

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна):

3 358.34

2.39

7604

Пръти и профили от алуминий:

3 009.96

2.14

Водещи стоки в българския внос през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 2022 г.

55 263 021.15

100.00

в т.ч. Литва

121 936.08

0.22

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

17 231.11

14.13

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

11 292.30

9.26

9990

Служебен код 4 (SL)

5 750.75

4.72

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители:

4 864.26

3.99

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

4 113.13

3.37

9403

Други мебели и техните части:

3 746.90

3.07

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

3 615.87

2.97

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

2 606.62

2.14

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

2 525.62

2.07

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

2 344.85

1.92

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Литва в България към края на м. юни 2023г. са в размер на 143.0 млн.евро.

По данни на БНБ до края на 2022г. сумарната стойност на инвестициите от Литва в България възлизат на 137.4 млн. евро.

Основен инвеститор в България е групата ’’Vilniaus prekyba’’ (’’Вилняус прекиба”), управляваща веригата от супермаркети ’’Т-Market’’. ’’Т-Market’’ e чacт oт Махіmа Gruре, ĸoятo e coбcтвeнocт нa xoлдингa Vіlnіаuѕ Рrеkуbа, yпpaвлявaщ вepигa мaгaзини зa бъpзooбopoтни cтoĸи в Литвa, Лaтвия, Ecтoния, Πoлшa и Бългapия. Литовски инвестиции има и в сектора за зелена енергия, в недвижимите имоти. Една от последните литовски компании, стъпила на българския пазар, но с голям дял, предлага устройства, които преобразуват аналоговия телевизионен сигнал в цифров.

  1. Туризъм

За периода януари-юни 2023г. литовските туристи посетили България са 13 240, отбелязва се ръст в размер на 58.4% спрямо същия период на 2022г., когато броят на посещенията възлиза на 8 359.

По информация на МТ данните от ГКПП – брой посещения на пренощували и еднодневни / без нощувка/ чуждестранни туристи /без транзит/ – НСИ (в данните не са включени украински граждани в периода февруари 2022г. – юни 2023 г.)

  1. Договорно-правна основа
  2. Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Подписана на 10 април 1996 г., със срок на действие 5 години, с автоматично продължаване. Изпратена нота за денонсиране на 01.01.2006 г.
  3. Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписан на 21.11.2005 г. Ратифициран със закон на 15.03.2006 г., публикуван в ДВ бр.25/24.03.2006 г. В сила за Р България от 25.04.2006 г.
  4. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Ратифицирана със закон на 20.12.2006 г. – ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. в сила от 27.12.2006 г.

Споделете