Loading...

Румъния

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Румъния

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Румъния

  1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2013

3 440.5

2.9

1 720.0

-2.4

1 720.5

3.2

-509

2014

3 532.9

2.6

1 749.4

1.7

1 783.5

3.6

-34.167

2015

3 680.6

4.1

1 893.1

8.2

1 787.5

0.2

105.6

2016

3 882.0

5.7

2 069.1

9.6

1 812.9

1.5

256.2

2017

4 312.0

11.0

2 178.6

5.3

2 133.3

17.6

45.307

2018

4 607.0

6.8

2 401.0

10.2

2 206.0

3.4

194 951

2019

5 009.6

8.7

2 599.6

8.3

2 410.0

9.2

189.614

2020

4 793.7

4.3

2 543.7

-2.1

2250.0

-6.6

293.698

2021

6467.7

35.3

3510.3

38.0

2957.4

31.5

552.923

2022

8604.9

33.0

4829.1

37.6

3775.8

27.7

1053.3

2023

7447.1

-13.5

4076.6

-15.6

3370.5

-10.7

706.1

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Румъния за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Румъния през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

255 772

6.3

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

217 839

5.3

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца

135 719

3.3

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

132 152

3.2

3102

Минерални или химични азотни торове

122 225

3.0

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

121 315

2.9

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които с били подложени на усукване след валцуване

119 401

2.9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

96 544

2.4

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

95 073

2.3

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг)

84 430

2.1

Водещи стоки във вноса на България от Румъния през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

236 043

7.0

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

174 100

5.2

7404

Отпадъци и отломки от мед

98 641

2.9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

83 163

2.5

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

79 331

2.4

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

67 172

1.9

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

63 738

1.9

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

54 154

1.6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

48 966

1.5

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009

48 609

1.4

Водещи стоки в износа на България за Румъния през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR‘000

%

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

504 640

10.5

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

332 537

6.9

3102

Минерални или химични азотни торове:

194 597

4.0

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване

190 571

3.9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

148 511

3.1

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца

140 335

2.9

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

124 539

2.6

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг)

122 879

2.5

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

95 807

1.9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

91 209

1.9

Водещи стоки във вноса на България от Рувъния през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR‘000

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

360 378

9.5

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

245 006

6.5

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

184 557

4.9

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в иниртен газ или по друг начин химически модифицирани

121 751

3.2

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

105 627

2.8

7404

Отпадъци и отломки от мед

98 773

2.6

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

85 250

2.3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

66 486

1.8

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана

54 256

1.4

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

52 724

1.4

  1. Инвестиции

Сумарните румънски инвестиции в България към 31.12.2023 г. възлизат на 479.4 млн. евро.

  1. Смесена междуправителствена комисия

На 23 септември 2010 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и румънското Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата, в който е предвиден механизъм за провеждането на двустранни консултации.

Съгласно чл. 4 на Меморандума делегациите, участващи в консултациите се водят от заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма на България и от държавен секретар в Министерството на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния. Двустранните консултации ще се провеждат един път годишно, последователно в България и в Румъния. Извънредни срещи ще се провеждат, когато е необходимо, на територията на страната, поискала срещата.

На 28.09.2017 г. в София се проведоха двустранни българо-румънски консултации на Работната група по търговско-икономическите въпроси.

  1. Договорноправна база

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (1994 г. в сила от 12.09.1995 г.);

Спогодба за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите (1994 г. в сила от 23.05.1999 г.);

Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния (23.09.2010 г. в София).

Споделете