Loading...

Румъния

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Букурещ

Ивайло Маринов

32, Vasile Laskar str., Sector 2, Bucuresti 020502
тел./факс: +40 21 318 9166
mob.: +40769696029
e-mail: in.marinov@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeRO
https://twitter.com/@BGEconOfficeRO
https://www.linkedin.com/in/BGEconofficeRO

Министерство на икономиката

Началник отдел “Европа”:
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Румъния
Теодора Дойчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7706;
t.doycheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Румъния

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между Република България и Румъния

 1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

3 548.7

27.7

1 932.7

34.1

1 616.0

20.9

+309.1

2012

3 341.3

-5.8

1 763.8

-8.7

1 667.1

3.1

+96.7

2013

3 440.5

2.9

1 720.0

-2.4

1 720.5

3.2

-509

2014

3 532.9

2.6

1 749.4

1.7

1 783.5

3.6

-34.167

2015

3 680.6

4.1

1 893.1

8.2

1 787.5

0.2

105.6

2016

3 882.0

5.7

2 069.1

9.6

1 812.9

1.5

256.2

2017

4 312.0

11.0

2 178.6

5.3

2 133.3

17.6

45.307

2018

4 607.0

6.8

2 401.0

10.2

2 206.0

3.4

194 951

2019

5 009.6

8.7

2 599.6

8.3

2 410.0

9.2

189.614

2020

4 793.7

4.3

2 543.7

-2.1

2 250.0

-6.6

293.698

2021

6 467.7

35.3

3 510.3

38.0

2 957.4

31.5

552.923

1-6.2022

4 357.7

53.9

2 324.4

49.7

2 033.3

59.1

291.098

Тенденции в стокообмена през 2021 г., в сравнение с 2020 г.:

Увеличаване на износа с: 38.0%

Увеличаване на вноса с: 31.5%

Увеличаване на стокообмена с: 35.0%

Тенденция: Увеличаване на износа, на вноса и стокообмена.

 1. Водещи стоки в износа за 2021г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

3 510 358

10.1

1

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

235 193

6.7

2

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

172 600

4.9

3

Електрическа енергия

147 573

4.2

4

Трактори

130 305

3.7

5

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

104 730

3.0

6

Пшеница и смес от пшеница и ръж

103 866

3.0

7

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури

99 408

2.8

8

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

90 609

2.6

9

Минерални или химични азотни торове

87 830

2.5

10

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм

82 096

2.3

 1. Водещи стоки във вноса за 2021г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

2 957 436

7.5

1

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

265 790

9.0

2

Семена от слънчоглед, дори натрошени

213 329

7.2

3

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече

136 674

4.6

4

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

115 789

3.9

5

Отпадъци и отломки от мед

84 101

2.8

6

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

62 500

2.1

7

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

51 042

1.7

8

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006),

46 194

1.6

9

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

42 152

1.4

10

Пневматични гуми от каучук, нови

42 138

1.4

 1. Инвестиции

Сумарните румънски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 366.3 млн. евро. През 2021 г. потока на инвестициите е в размер на 81.3 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. са на стойност -54.3 млн. евро.

 1. Туризъм

Пътувания между Румъния и България с цел туризъм:

година

брой румънски

туристи в България

брой българи, посетили Румъния

2011

960 365

327 603

2012

932 208

318 208

2013

941 392

308 306

2014

947 365

321 546

2015

986 596

332 848

2016

1 096 874

423 396

2017

1 139 189

480 980

2018

1 377 009

523 058

2019

1 287 252

554 070

2020

426 000

Няма данни

2021

821 856

Няма данни

1-6.2022

390 635

53 957

 1. Смесена междуправителствена комисия

На 23 септември 2010 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и румънското Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата, в който е предвиден механизъм за провеждането на двустранни консултации.

Съгласно чл. 4 на Меморандума делегациите, участващи в консултациите се водят от заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма на България и от държавен секретар в Министерството на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния. Двустранните консултации ще се провеждат един път годишно, последователно в България и в Румъния. Извънредни срещи ще се провеждат, когато е необходимо, на територията на страната, поискала срещата.

На 28.09.2017 г. в София се проведоха двустранни българо-румънски консултации на Работната група по търговско-икономическите въпроси.

 1. Договорноправна база
 2. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (1994 г. в сила от 12.09.1995 г.);
 3. Спогодба за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите (1994 г. в сила от 23.05.1999 г.);
 4. Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р България и Министерство на икономиката, търговията и бизнес-средата на Румъния (23.09.2010 г. в София).
 5. Посещения и срещи

На 03.10.2017 г. в гр. Варна се проведе Четвъртото междуправителствено заседание България-Румъния, Като по време на разговорите между министрите на икономиката двете страни е обсъдено актуалното състояние на търговско-икономическите отношения между страните, с акцент върху икономическите отношения.

Споделете