Loading...

Швеция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Стокхолм, Швеция

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Швеция
Емил Тепавичаров
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7610
e.tepavicharov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Швеция

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

пазар на хранителни продукти

информация за мебелния пазар

организация на възлагането и участието в обществени поръчки в Швеция

облекло и текстил

ИКТ

информация за внос на алкохолни напитки

IV. Предстоящи събития, изложения и търгове

V. Други

 1. Икономически отношения между България и Швеция
 2. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2014

289.2

13.7

139.6

28.9

149.6

2.5

-10.0

2015

314.5

8.7

152.0

8.8

162.5

8.6

-10.5

2016

346.6

10.2

181.7

19.5

164.9

1.5

16.8

2017

411.8

19.0

218.2

20.6

193.6

17.2

25.7

2018

457.6

11.1

252.7

15.8

204.8

5.8

47.9

2019

461.0

0.8

262.5

3.9

198.4

-3.1

64.1

2020

431.6

-6.6

247.2

-5.8

184.3

-7.6

62.8

2021

520.1

19.4

272.3

10.2

247.8

31.4

24.5

2022

709.781

25.3

356.68

30.8

353.101

42.9

3.5

2023

812.830

14.5

403.7

13.2

409.123

15.9

-5.415

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Структура на стокообмена

Водещи стоки в износа за 2023 г.

Код

MT

Описание

EUR ‘000

Общ износ през: 01-12/2023 г.

44 225 175

в т.ч. Швеция

403 707

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

68 989

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

27 137

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

20 528

8529

Части, предназначени за апаратите от позиции NN 8525 до 8528

19 903

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

19 643

8409

Части, предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

17 190

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета

13 856

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите и минералите

13 124

8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи

11 897

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (токоизправители), индуктивни бобини, дросели

10 838

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

Код

MT

Описание

EUR ‘000

Общ внос през: 01-12/2023 г.

49 535 659

в т.ч. Швеция

409 122

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

59 975

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

41 404

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

29 807

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

20 183

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

19 704

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци

14 322

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители)

13 271

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

13 198

7219

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече

10 460

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от N 1516

8 501

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Водещи стоки в износа за 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 2022 г.

47 508 105

100.00

в т. ч. Швеция

356 679

0.75

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

35 17

9.86

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (свръзки, колена, муфи)

21 588

6.05

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

19 390

5.44

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на ел. вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители)

19 301

5.41

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини

16 504

4.63

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

14 450

4.05

8529

Части, предназначени за апаратите от позиции NN 8525 до 8528

14 049

3.94

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

12 844

3.60

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета

10 412

2.92

9403

Други мебели и техните части

10 145

2.84

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 2022 г.

55 174 919

100.00

в т.ч. Швеция

353 101

0.64

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

43 526

12.33

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

30 322

8.59

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

26 521

7.51

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

13 442

3.81

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

12 204

3.46

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

11 705

3.32

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на ел. вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители)

9 815

2.78

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни валяци

8 862

2.51

7219

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече

8 694

2.46

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

8 258

2.34

Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. и части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и др.

 1. Инвестиции

Сумарните шведски инвестиции в България към 31.12.2023 г. възлизат на 603.8 млн. евро. През 2022 г. те са 24.5 млн. евро. През 2023 г. те са 48.0 млн. евро.

Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и др.

През 2009 г. беше официално открита учредената Българо-скандинавска търговска камара, която обединява български и скандинавски компании от различни отрасли на икономиката. Сред основателите на камарата са водещи шведски компании от различни сектори на търговията и промишлеността, които развиват дейност в България. Създаването на камарата допринася за разширяване на възможностите за икономическо сътрудничество и мрежата от контакти между двете страни, разработването на нови пазарни и инвестиционни ниши. Предмет на дейността ѝ в голяма степен е съдействието за навлизането на шведските малки и средни предприятия в България.

През м. януари 2019 г. в София беше учредена Българо-шведска търговска камара, която си поставя за цел да активизира още повече двустранните връзки на бизнеса, на фона на положителното развитие на икономическите отношения между България и Швеция.

 1. Договорно-правна основа

Икономическите отношения между България и Швеция се регламентират от:

 • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.;
 • Междуправителствена Спогодба за граждански въздушен транспорт (1957 г.), в сила от 1958 г.;
 • Междуправителствена Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (1969 г.), в сила от 1970 г.;
 • Дългосрочна програма за развитие на икономическото, промишленото и научно-техническото сътрудничество (1969 г.);
 • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество от 1970 г.;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане от 1988 г.;
 • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, (1994 г.), в сила от 1995 г.;
 • Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерството на икономиката и енергетиката и Кралство Швеция, представлявано от Министерството на промишлеността, заетостта и комуникациите, подписан на 12 юни 2006 г. в София, в сила от 12 юни 2006 г.

Споделете