Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,на служителите от администрацията на МИ (имена, започващи с буква А)

А
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Агнеса Димитрова Герганова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Аделин Здравков Младенов Мл. експерт 19.11.2012 Изтегли
Аделина Великова Дочева-Кьосева Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-А-139/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Аделина Йорданова Лукарска Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Адриана Николаева Шекерджийска Мл. експерт 03.09.2012 Изтегли
Адриана Пламенова Василева Ст. експерт 02.08.2013
20.01.2017
Изтегли
Изтегли
94-А-136/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Аксения Веселинова Велева-Бузова Държ. експерт 27.01.2009 Изтегли
Аксиния Милкова Триова Гл. експерт 15.06.2009
24.04.2012
Изтегли
Изтегли
Албена Благоева Трасиева Държ. експерт 27.01.2009 Изтегли
Албена Емилова Антонова Съветник 01.03.2017 Изтегли
Албена Иванова Михайлова Гл. юрисконсулт 12.11.2014 Изтегли
Албена Любомирова Мерачева Гл. експерт 24.01.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-А-154/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Албена Иванова Игнатова Гл. сътрудник 01.12.2017 Изтегли
94-А-141/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Албена Мирчева Игнатова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-А-157/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Албена Николаева Методиева Н-к отдел 07.12.2009
31.03.2014
12.08.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Албена Янкова Георгиева Гл. експерт 29.01.2009
08.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-А-167/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Александра Валентинова Райкова Гл. специалист 29.01.2009 Изтегли
94-А-128/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Александра Николаева Павлова Мл. експерт 01.11.2010 Изтегли
Александрина Василева Димитрова Н-к отдел 26.01.2009
17.04.2012
23.08.2012
15.10.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Александър Валериев Попов Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Александър Василев Доков Ст. сътрудник 21.05.2012 Изтегли
Александър Димитров Попов Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Александър Здравков Александров Гл. специалист 08.05.2013
19.04.2017
Изтегли
Изтегли
94-А-129/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Александър Мартинов Давидов Държ. експерт 29.01.2009 Изтегли
Александър Петров Купенов Държ. инспектор 30.01.2009 Изтегли
Александър Стефанов Мутанов Държ. експерт 17.04.2012 Изтегли
Александър Тодоров Бойков Гл. експерт 04.07.2012
09.12.2014
18.11.2015
01.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-А-159/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Александър Юлиянов Чолаков Мл. експерт 12.01.2011 Изтегли
Алик Дечков Величков Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Ангел Александров Михайлов Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-А-171/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ангел Димчев Куртев Експерт към ПК 27.02.2017 Изтегли
Ангел Николаев Ганев Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Ангел Стамов Ангелов Гл. специалист 24.08.2011 Изтегли
Ангел Стамов Хаджийски Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-А-133/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ангел Тодоров Тодоров Гл. експерт 29.04.2011 Изтегли
Ангелина Георгиева Миладинова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-А-142/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ангелина Илиева Илиева Мл. експерт 10.12.2012 Изтегли
Ангелина Николова Божилова Н-к сектор 23.06.2014 Изтегли
Андреан Андреев Гл. инспектор 10.03.2014 Изтегли
Андрей Светославов Семков Гл. специалист 02.09.2011 Изтегли
Андриан Руменов Стоев Гл. специалист 27.11.2013 Изтегли
Андрияна Владимирова Колева Гл. специалист 17.07.2017
02.08.2017
Изтегли
Изтегли
94-А-155/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анелия Гешева Милушева Гл. вътр. одитор 01.02.2011 Изтегли
Анелия Захариева Генова Директор 23.12.2009
28.03.2014
Изтегли
Изтегли
Анелия Иванова Нунева Гл. експерт 21.01.2009
07.09.2015
Изтегли
Изтегли
94-А-126/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анелия Николаева Терзиева Гл. юрисконсулт 13.06.2011 Изтегли
Анета Емилова Груйчева-Христова Ст. експерт 20.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-А-156/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Емилова Гъралийска Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-А-151/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Иванова Драгоева Ст.експерт 01.02.2016 Изтегли
Гл. експерт 94-А-160/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Иванова Йовчева Държ.експерт 22.01.2009
16.06.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-А-124/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Стефанова Авджиева Гл. сътрудник 01.06.2012 Изтегли
Анета Тодорова Тодорова-Петрова Гл. експерт 20.01.2009 Изтегли
Анжела Божидарова Василева Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-А-127/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ани Атанасова Павлова-Маркова Гл. експерт 23.01.2009
26.03.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-А-147/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ани Георгиева Държанлиева Гл. специалист 01.09.2011 Изтегли
Ани Георгиева Хаджиева Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Ани Рангелова Тодорова Техн. сътрудник 26.01.2009 Изтегли
Ани Тодорова Гочева-Караманова Гл. специалист 94-А-145/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ани Хараламбиева Хараламбиева Гл. експерт 01.08.2011 Изтегли
Аника Дамянова Желева Гл. експерт 21.08.2017 Изтегли
94-А-65/16.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-152/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Анита Николова Кузманова Ст. експерт 02.05.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-А-146/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Атанасова Камбурова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Анна Александрова Дончева Държ. експерт 94-А-150/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Велимирова Мартулкова Гл. юрисконсулт 22.01.2009
03.01.2013
24.06.2013
28.04.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-164/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Георгиева Георгиева Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Анна Димитрова Лазарова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-А-158/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Димитрова Недялкова Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-А-162/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Методиева Васева Ст. експерт 01.09.2016
30.11.2016
26.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Анри Радев Дончев Държ. експерт 28.01.2009 Изтегли
Антоанета Богданова Златанова Ескперт към ПК 05.01.2015 Изтегли
94-А-163/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Георгиева Шиякова Гл. специалист 16.03.2009 Изтегли
Антоанета Илиева Маринова Ст. експерт 04.07.2012
15.11.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-А-140/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Петрова Пенева Гл. експерт 18.05.2011 Изтегли
Антоанета Христова Христова-Генова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-А-165/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антон Бинев Иванов Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Антон Бранимиров Банчев Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Антон Иванов Георгиев Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Антон Илиянов Кондов Мл. експерт 14.11.2011
17.05.2012
20.08.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Антоний Пенков Переновски Гл. специалист 16.01.2012
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-А-111/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антония Веселинова Доросиева Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
Антония Иванова Мойнова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Антония Йовкова Тончева Експ. сътрудник 10.04.2013 Изтегли
Антония Красимирова Анева Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-А-138/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антония Валентинова Борисова Мл. експерт 16.11.2017 Изтегли
94-А-109/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Асен Огнянов Пачев Гл. специалист 14.09.2009 Изтегли
Аспарух Тодоров Тодоров Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Ася Антонова Таскова Медиен съветник 28.03.2012 Изтегли
Ася Боянова Томова Гл. специалист 23.01.2009 Изтегли
94-А-166/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ася Владимирова Чорбаджийска-Цонкова Гл. експерт 20.01.2009 Изтегли
Ася Методиева Йосифова-Манова Н-к отдел 07.01.2010 Изтегли
Ася Пламенова Янева Експерт към ПК 05.01.2015 Изтегли
Aтанас Атанасов Папаризов Гл. специалист 01.03.2017 Изтегли
94-А-110/15.05.2018 по чл. 35, ал1., т.2
Атанас Данев Клинков Мл. експерт 01.04.2014 Изтегли
Атанас Димитров Филипов Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Атанаска Кирилова Ангелова Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Атанаска Николаева Карабельова Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли