Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Магда Любенова Георгиева Гл. специалист 29.04.2009 Изтегли
94-М-213/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-213/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Магдалена Иванова Асенова Мл. експерт 21.01.2009
29.09.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-297/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Магдалена Руменова Чакалова Мл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Магдалена Стоянова Тодорова Гл. експерт 22.05.2012 Изтегли
94-М-284/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Магделина Стефанова Виденова Експерт към ПК
Старши експерт
20.01.2017
05.06.2017
Изтегли
Изтегли
94-М-130/22.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-210/14.05.2018 по чл.35, ал.1 т.2
Мадлен Кирилова Стоянова Парламентарен секретар 02.01.2014
06.01.2014
Изтегли
Изтегли
Майя Веселинова Христова-Шипочка Ст. експерт 26.01.2009
10.01.2013
Изтегли
Изтегли
94-М-242/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Малина Лъчезарова Истаткова Н-к отдел 17.11.2014 Изтегли
Малинка Крумова Петкова Н-к сектор 01.09.2011 Изтегли
Гл. експерт 94-М-260/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Александрова Иванова Мл. експерт 22.10.2012 Изтегли
94-М-293/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Василева Христова Гл. експерт 13.01.2011 Изтегли
Маргарита Георгиева Писанова Гл. инспектор 12.04.2010 Изтегли
94-М-227/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Димитрова Ценова Гл. вътр. одитор 07.02.2011
11.07.2016
Изтегли
Изтегли
Маргарита Емилова Миланова Гл.експерт 03.04.2017
06.04.2017
Изтегли
Изтегли
94-М-231/29.05.2018 по чл.35, ал.1,т.2
Маргарита Пачева Александрова Н-к отдел 29.01.2009 Изтегли
94-М-283/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Станкова Хранова Гл. експерт 23.03.2009 Изтегли
94-М-243/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Христова Константинова-Златанова Н-к отдел 21.01.2009
06.03.2013
09.09.2013
09.10.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-282/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Василева Гугуткова Гл. експерт 03.10.2014 Изтегли
94-М-258/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Евгениева Сиракова Гл. експерт 19.05.2012
28.06.2013
22.08.2013
31.01.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Мариана Игнатова Христова Ст. юрисконсулт 04.12.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-266/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Кирилова Фрехат Гл. експерт 11.06.2012
01.10.2014
Изтегли
Изтегли
Мариана Костадинова Кинкова Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-М-257/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Сашкова Цветкова Гл. експерт 21.12.2009 Изтегли
Мариана Цветанова Чавракова Ст. експерт 21.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-М-251/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Тошкова Велчева-Стоева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Мариела Иванова Стефанова Гл. експерт 26.08.2009
16.03.2011
Изтегли
Изтегли
94-М-256/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариета Иванова Рашкова-Попова Ст. сътрудник по УЕПП 03.05.2016 Изтегли
94-М-259/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мариета Малинова Самарджиева Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Марин Стефанов Петров Гл. експерт 94-М-211/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Марина Анастасова Пиперкова-Скачокова Гл. експерт 19.01.2015 Изтегли
Държ. експерт 94-М-263/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Марина Любенова Стоименова Гл. експерт 01.12.2010
29.03.2013
12.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Марина Милкова Армутлиева Н-к политически кабинет 08.07.2011
11.05.2012
31.05.2012
12.07.2012
15.02.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Маринела Юриева Христова Мл. експерт 23.12.2009 Изтегли
Марио Илиянов Рангелов Гл специалист 94-М-337/27.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-336/27.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Марио Николов Антонов Гл. специалист 26.01.2009 Изтегли
Мария Андонова Чешмеджиева-Димитрова Н-к отдел 02.10.2009 Изтегли
Мария Атанасова Грозданова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Мария Атанасова Христова Ст. експерт 04.07.2012
15.11.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-М-273/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Василева Атанасова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Мария Веселинова Илиева Мл. експерт 01.03.2017 Изтегли
94-М-152/02.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-262/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Мария Георгиева Златева-Дойкова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-М-294/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Георгиева Трифонова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-М-239/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Димитрова Гълъбова Ст. експерт 12.03.2012 Изтегли
Мария Димитрова Иванова Гл. специалист 01.07.2016 Изтегли
Мария Димитрова Коева Н-к регионален сектор 23.05.2012 Изтегли
94-М-290/07.06.2018 по чл.35, ал.1 т.2
Мария Димитрова Райчева Н-к отдел 01.03.2010 Изтегли
Мария Емануилова Бозова Мл. експерт 01.12.2011 Изтегли
Мария Емилова Янчева Гл. специалист 09.11.2015
21.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-М-270/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Енева Йочева Гл. експерт 17.06.2013 Изтегли
Мария Иванова Бояджиева-Гунели Гл. експерт 06.01.2010 Изтегли
94-М-235/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Вазова Гл. експерт 01.03.2011 Изтегли
Мария Иванова Иванова Директор 04.12.2009 Изтегли
Мария Иванова Лазарова Мл. експерт 01.11.2012
02.01.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-255/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Цолова-Гуновска Гл. експерт 21.05.2012 Изтегли
94-М-295/07.06.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
Мария Младенова Младенова Главен експерт 20.08.2013 Изтегли
94-М-287/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Николаева Иванова Гл. експерт 21.01.2009
20.02.2017
Изтегли
Изтегли
94-М-230/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Петкова Минова Държ. експерт 26.01.2009
12.12.2014
Изтегли
Изтегли
Мария Петрова Стоянова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Мария Славчева Вакарелска Гл. експерт 15.03.2011 Изтегли
Мария Стоянова Янкулова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Марияна Генова Велкова Р-л инспекторат 15.01.2009
18.03.2013
03.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Марияна Росенова Русева Гл. специалист 04.06.2012 Изтегли
Марияна Стефанова Димитрова Гл. експерт 21.05.2012 Изтегли
94-М-288/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Марияна Стойкова Илиева Гл. експерт 07.03.2011 Изтегли
Мартин Дочев Дочев Гл .специалист 02.11.2015 Изтегли
Мартин Кирилов Райчев Гл. експерт 11.05.2009 Изтегли
Мартина Светломирова Шопова Гл. експерт 01.10.2013
11.10.2013
25.11.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Марушка Владимирова Генова Гл. експерт 94-М-116/14.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-229/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Мая Василева Манолова Гл. експерт 2205.2012
09.07.2014
21.03.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-299/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Георгиева Александрова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-М-236/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Николова Стоилова Гл. експерт 28.01.2009
05.07.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-М-261/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Стоянова Лулчева Гл. експерт 31.03.2009 Изтегли
Мелина Нинкова Нинова Мл. специалист 10.10.2011 Изтегли
Мехмед Юсуф Мюфтар Гл.експерт 01.12.2015 Изтегли
94-М-205/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Ангелова Милева Ст. експерт 94-М-192/02.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-221/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Миглена Ивайлова Куцева Мл. експерт 26.11.2012 Изтегли
Миглена Любенова Лазарова-Митева Ст. счетоводител 07.12.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-241/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Петрова Димитрова Ст. експерт 28.01.2009
01.09.2015
Изтегли
Изтегли
94-М-302/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Райкова Добрева Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Мила Петрова Горнишка Гл. специалист 01.02.2011 Изтегли
Миладин Ненков Миладинов Гл. специалист 25.07.2016 Изтегли
94-М-278/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милен Георгиев Петров Гл. експерт 11.03.2013 Изтегли
Милен Димитров Марков Мл. експерт 06.06.2016 Изтегли
Ст. експерт 94-М-209/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
92-М-252/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Милен Иванов Недялков Мл. експерт 10.03.2011 Изтегли
Милен Тодоров Александров Гл. експерт 02.12.2011 Изтегли
Милена Атанасова Божкова Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-М-265/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Атанасова Маркова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-М-254/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Венелинова Диомова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-М-303/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Георгиева Димитрова Ст. експерт 26.01.2009
30.03.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-М-275/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Георгиева Захариева Мл. експерт 23.05.2012
08.02.2016
Изтегли
Изтегли
94-М-289/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Кръстева Методиева Държ. експерт 02.01.2013
20.02.2017
01.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-232/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Малгожата Пачевска Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-208/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-208/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Милена Петрова Евтимова Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Милена Тодорова Цолева Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Милена Христова Игнатиевска Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-271/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-271/28.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Милка Василева Андреева Гл. експерт 18.07.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-М-215/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-215/20.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Милка Иванова Паралска Ст. експерт 26.11.2012 Изтегли
Милослав Неделчев Кацаров Н-к отдел 26.01.2009
10.09.2014
Изтегли
Изтегли
Мима Петрова Ненкова-Запрянова Ст. експерт 01.10.2012 Изтегли
Мира Маринова Божилова-Чиприянова Н-к отдел 22.01.2009
13.02.2014
Изтегли
Изтегли
94-М-277/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мира Пепова Дудевска Гл.експерт 25.04.2015 Изтегли
94-М-206/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мирена Сашева Астакова Мл. експерт 23.03.2011 Изтегли
Мирослав Александров Бърнев Главен експерт 04.01.2016
14.01.2016
08.02.2016
12.04.2016
09.05.2016
10.06.2016
20.06.2016
29.06.2016
20.07.2016
03.10.2016
05.12.2016
03.01.2017
09.02.2017
20.02.2017
29.03.2017
29.06.2017
31.07.2017
27.09.2017
22.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-142/28.03.2018 Изтегли
94-М-237/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-237/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
Мирослав Костадинов Праматаров Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-М-217/16.05.2018 по чл. 35, ал.1 ,т.2
Мирослава Димитрова Владимирова Главен експерт 31.07.2013 Изтегли
Мирослава Славчева Добринова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-М-274/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Миряна Александрова Драгомирова Гл. експерт 01.09.2010
02.06.2015
19.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-264/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Миряна Атанасова Йовева Н-к отдел 18.12.2015 Изтегли
94-М-272/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Миряна Дончева Нановска Мл. експерт 08.06.2012 Изтегли
Митричка Първанова Стоянова Държ. експерт 27.01.2009
24.09.2012
11.10.2012
21.11.2013
12.06.2017
30.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-250/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Георгиева Карадимова Мл. юрисконсулт 27.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-М-249/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Йорданова Мавродинова Държавен експерт 02.05.2017 Изтегли
94-М-228/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Михаил Велинов Аргатски Гл. специалист 30.08.2011 Изтегли
Гл. специалист 94-М-342/29.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-341/29.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Михаил Петров Вичев Гл. сътрудник 15.04.2013 Изтегли
Михаил Стоянов Михайлов Гл. специалист 15.11.2012
01.04.2015
Изтегли
Изтегли
94-М-114/14.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-24/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Михаил Тодоров Миланов Гл. специалист 03.01.2011 Изтегли
Младен Василев Вълов Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Младен Стоянов Младенов Гл. специалист 25.09.2012 Изтегли
Момчил Георгиев Димитров Гл. специалист 15.09.2014 Изтегли
Моника Владимирова Владимирова Мл. експерт 15.08.2016 Изтегли
94-М-286/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Моника Емилова Моралийска-Иванова Съветник 01.03.2017 Изтегли
Мустафа Юсуфов Чаушов Ст. експерт 17.01.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-М-253/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-253/27.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2