Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Ц)

Ц
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Цако Михайлов Бънчев Изп. директор на ДП “Управление и стопанисване на язовири”, гр. София 94-Ц-49/09.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-50/26.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-16/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ц-23/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-33/19.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Петров Цирков Член на УС на ДП “Държавна петролна компания” 94-Ц-71/28.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-75/21.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2