Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Е)

Е
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Евгения Димитрова Стоянова Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-Е-148/22.07.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-155/15.08.2022 по чл.35, ал.1, т.2