Loading...

Условия и ред за изплащане на суми по гарантирани депозити

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява гарантираният депозит/влог?

Както е добре известно в практиката, депозитите (законът борави с терминът „влог“) в банки са един от начините за бизнеса да спестява свободни парични средства и да печели от лихвите, които банките предоставят за конкретни периоди на депозита. Това е един от ниско рисковите начини за инвестиция, защото е регулиран от Закона за гарантиране на влоговете в банките и посредством Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Целта на фонда е да допринася за стабилността и доверието във финансовата система на Република България (чл. 3, ал. 1, Закона за гарантиране на влоговете), а средствата, с които той разполага се формират основно на базата на годишни премийни вноски, внасяни във фонда от банките.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Според Закона за гарантиране на влоговете в банките, фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице (независимо дали е физическо или юридическо) в една банка независимо от броя, размера и валутата им, стига той да не надхвърля 196 000 лв. В някой изрично посочени в чл. 10, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките хипотези, за срок от 3 месеца се гарантират влогове до 250 000 лева.

Кога фондът изплаща сумите по влоговете на дадено лице?

Според чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни вложители до гарантираните размери, в случай че е налице:

  • решение на Българска народна банка за отнемане на лиценза за банкова дейност;
  • решение на Българска народна банка за установяване, че влоговете са неналични и че по нейна преценка към този момент банката изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива;
  • акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Информация за всички решения на Българска народна банка можете да получите от нейната официална интернет страница в секцията Прессъобщения.

В какви срокове можете да получите достъп до влоговете си?

Фондът за гарантиране на влоговете в банките осигурява достъп на вложителите до подлежащите на изплащане суми по гарантираните влогове в срок до 7 работни дни след решението на Българска народна банка за отнемане на лиценза за банкова дейност, респективно от решението на Българска народна банка за установяване, че влоговете са неналични и че по нейна преценка към този момент банката изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива или от актът на съдебен орган, с който се установява, че по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.

Вие можете да получите гарантираната сума по влога си в рамките на общия петгодишен давностен срок, считано от първоначалния ден на изплащането.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно най-често задаваните въпроси за гарантираните влогове можете да откриете на официалната страница на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.