Loading...

Наредба за административния регистър

С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му.

   Свалете файла

Споделете