Loading...

Списък на дружествата в производство по несъстоятелност

Списък на дружествата от системата на Министерството на икономиката и индустрията в производство по несъстоятелност.

На основание чл. 655, ал. 3 от Търговския закон, със Заповед № СД-06-16/04.05.2023 г. на министъра на правосъдието и Заповед № РД-16-542/22.05.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията е одобрена Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2023 г. Съгласно програмата, писмена заявка за участие в обучението ще се подават до министъра на правосъдието или упълномощено от него лице в 14-дневен срок от публикуването на точните дати на обучението на интернет-страницата на Министерство на правосъдието.

Свързани документи

Споделете