Loading...

Декларация за МСП и Указания за попълване

Тук можете да намерите Декларацията за МСП, официално известна като Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, както и Указанията за нейното попълване.

Декларацията бе опростена и обнародвана в Държавен вестник, бр.54 от 21 юни 2013 година и преди това утвърдена от министъра на икономиката и енергетиката със Заповед № РД-16-731/20.05.2013, а Указанията – със Заповед № РД-16-913/05.07.2013.

За улеснение към изчисляване на данните, които трябва да бъдат попълнени в Декларацията, е подготвен и файл, наречен “Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларацията”.

Моля, запознайте се с Указанията, за да получите представа за смисъла и предназначението на Декларацията, както и практически напътствия, как точно се попълва тя.


Декларация за МСП

Указания за попълване на Декларацията за МСП


Справка

Споделете