Loading...

Продажба на активи, собственост на “Земинвест” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 05.12.2017

“Земинвест” ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук:

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Търг 4.

Търг 5.

Търг 6.

Споделете