Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-89/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-95/11.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-73/10.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-57/28.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-А-45/06.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-64/04.04.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-98/12.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-78/21.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-27/07.02.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-65/04.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-56/28.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-39/28.02.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.1
94-А-1/03.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-19/18.01.2023

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-91/04.05.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-75/19.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-90/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-85/27.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-48/14.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-42/14.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-61/27.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-63/02.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-14/20.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-23/16.02.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-62/28.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-8/12.01.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-57/18.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-31/01.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-65/09.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-66/09.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-64/05.05.2023
Няма
94-Б-71/11.05.2023П
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-75/12.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-72/12.05.2023
Няма

Държ. вътрешен одитор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-48/04.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-34/08.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-37/14.02.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-132/15.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-113/03.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-117/09.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-93/19.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-129/12.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-61/29.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-131/12.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-217/11.07.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-235/03.08.2023

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-112/03.05.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-100/20.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-124/10.05.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-263/06.10.2023

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-65/03.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-33/14.02.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-213/10.07.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-212/10.07.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-119/09.05.2023
Няма

Системен администратор
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-102/21.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-142/15.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-39/16.02.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 7
1 2 7