Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-90/19.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-77/21.03.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-109/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-107/27.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-104/25.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-80/23.03.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-65/07.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-88/10.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-119/10.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-51/20.02.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-116/09.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-115/09.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-117/10.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-172/05.07.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-184/17.07.2023

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-78/21.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-96/21.04.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-23/30.01.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-52/21.02.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-87/07.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-122/11.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-4/04.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-7/15.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/10.05.2023
Няма
94-Ж-6/10.05.2023П
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-1/09.03.2023
Няма

Началник на сектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/23.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-З-10/04.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-80/12.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-47/05.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-76/09.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-49/06.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-28/09.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-55/20.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-83/15.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-54/20.04.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-119/25.07.2023

Парламентарен секретар
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-113/10.07.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-117/17.07.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-78/09.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-65/25.04.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-48/05.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-61/21.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-46/30.03.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-6/16.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-18/09.02.2023

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-42/27.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-45/30.03.2023
Няма

Ст. счетоводител
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-73/05.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-67/26.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-21/14.02.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-43/28.03.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-19/09.02.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-81/12.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-37/16.03.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 7