Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Държ. вътрешен одитор
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-18/04.04.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-32/09.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-34/15.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-26/26.04.2023
Няма

Главен инспектор
по чл.35, ал.1, т.1
94-П-57/01.09.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-60/20.09.2023

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-П-1/03.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-5/17.01.2023

Системен администратор
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-24/19.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-12/06.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-29/28.04.2023
Няма

Държавен инспектор
по чл.35, ал.1, т.1
94-П-56/01.09.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-58/15.09.2023

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-38/17.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-75/10.05.2023
Няма

Ст. счетоводител
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-66/28.04.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-71/04.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-86/29.05.2023

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-12/25.01.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-49/31.03.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-58/25.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-25/15.02.2023
по чл.35, ал.1, т.3
94-Р-28/20.02.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-32/06.03.2023

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-72/09.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-127/01.08.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-129/31.08.2023

Ст. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-67/02.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-61/26.04.2023
Няма

Инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА
по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-3/03.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-50/03.04.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-68/02.05.2023
Няма
94-Р-69/04.05.2023П
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-54/13.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-78/11.05.2023
Няма

Гл. специалист в Център на промишлеността на РБългария в Москва
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-73/09.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-56/19.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-74/09.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-64/26.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-83/10.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-88/12.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-23/10.02.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-37/21.03.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-80/05.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-81/09.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-55/18.04.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-17/02.02.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-93/12.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-35/17.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-46/04.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-63/25.04.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-73/04.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-29/10.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-59/20.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-70/04.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-91/12.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-74/04.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-69/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-45/04.04.2023
Няма

Старши инспектор
по чл.35, ал.1, т.1
94-С-130/04.09.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-136/19.09.2023
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 5 6 7