Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-119/09.05.2023
Няма

Съветник към ПК
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-216/11.07.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-230/20.07.2023

Системен администратор
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-102/21.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-142/15.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-39/16.02.2023
Няма

Държ. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-70/06.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-110/02.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-130/12.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-67/05.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-96/20.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-68/05.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-104/25.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-27/11.04.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-43/09.05.2023
Няма

Ст. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-33/20.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-25/05.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-41/26.04.2023
Няма

Държ. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-26/06.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-17/07.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-75/24.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-93/09.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-72/21.04.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-55/31.03.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-85/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-46/23.03.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-29/10.03.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-81/02.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-87/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-63/12.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-102/11.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-60/07.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-82/02.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-110/15.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-100/11.05.2023
Няма

Ст. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-37/20.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-78/26.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-96/09.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-70/20.04.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-94/09.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-66/18.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-95/09.05.2023
Няма

Финансов контрольор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-92/05.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-86/03.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-90/05.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-141/19.06.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-158/29.06.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-161/04.07.2023П

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-89/04.05.2023
Няма

Гл. вътрешен одитор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-32/15.03.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-77/26.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-18/16.02.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-84/02.05.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 8
1 2 3 8