Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-41/30.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-45/12.06.2023

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-20/26.04.2023
Няма

Началник на сектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-25/02.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-14/18.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-29/11.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-97/29.03.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-67/07.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-77/21.03.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-123/19.04.2023
Няма

Началник на сектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-146/26.04.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-35/07.02.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-165/05.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-163/05.05.2023
Няма

Арх. на комп. системи
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-94/28.03.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-119/19.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-102/31.03.2023
Няма
94-М-141/24.04.2023П
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.1
94-М-193/25.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-217/22.06.2023

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-122/19.04.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-162/05.05.2023
Няма
94-М-164/05.05.2023П
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-68/08.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-157/03.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-107/06.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-57/23.02.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-109/06.04.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-103/31.03.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-114/12.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-120/19.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-154/03.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-76/17.03.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-69/08.03.2023
Няма
94-М-72/09.03.2023 Промяна
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-161/04.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-159/04.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-142/25.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-169/10.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-145/26.04.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-104/03.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-168/10.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-167/09.05.2023
Няма

Съветник към ПК
по чл.35, ал.1, т.1
94-М-128/20.04.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-127/20.04.2023

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-64/06.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-174/12.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-92/27.03.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-91/27.03.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-155/03.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-118/19.04.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.4
94-М-220/27.06.2023

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-130/20.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-175/12.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-28/15.03.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-55/24.04.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-38/04.04.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 5 6 8