Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-48/05.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-61/21.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-46/30.03.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-6/16.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-18/09.02.2023

Съветник към ПК
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-122/01.08.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-124/15.08.2023

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-42/27.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-45/30.03.2023
Няма

Ст. счетоводител
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-73/05.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-67/26.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-21/14.02.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-43/28.03.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-19/09.02.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-81/12.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-37/16.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-29/09.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-30/09.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-36/15.03.2023
Няма

Юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-99/05.06.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-106/30.06.2023

Експерт към ПК
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-115/11.07.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-116/14.07.2023

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-68/28.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-33/14.03.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.4
94-И-34/14.03.2023

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-19/10.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-14/20.04.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-13/06.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-145/25.05.2023 (декларацията е изпратена по пощата на 15.05.2023 г.)
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Й-16/02.05.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-13/24.01.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-81/11.05.2023
Няма

Държ. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-70/02.05.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-69/28.04.2023
Няма

Финансов контрольор
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-60/24.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-73/05.05.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-74/09.05.2023
Няма

Системен администратор
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-39/13.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-79/11.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-52/06.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-50/03.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-33/23.02.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-68/27.04.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-72/04.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-71/03.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-55/19.04.2023
Няма
94-К-56/19.04.2023П
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-80/11.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-К-35/01.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-49/22.03.2023

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-24/16.02.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-19/26.04.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-4/30.01.2023
Няма

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-28/11.05.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-43/09.06.2023П
Няма

Съветник към ПК
по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-50/19.06.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-57/14.07.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-51/19.06.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-59/18.07.2023

Мл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-22/02.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-27/11.05.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 4 5 8