Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

“Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”

Прочети повече

Проведена процедура с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 “Доставка на пликове и бланки”

Прочети повече

Проведена процедура с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката”.

Прочети повече

Проведена процедура с предмет: “Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”

Прочети повече

“Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката”

Прочети повече

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката

Прочети повече

“Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Писмени преводи 2. Устни преводи.”

Прочети повече

Провеждане на дейности за информация и публичност по проект “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронни административни услуги от МИЕ в съответствие с принципите на ЗЕУ”

Прочети повече

Одит по проект “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронни административни услуги от МИЕ в съответствие с принципите на ЗЕУ”

Прочети повече

Предоставяне на Министерството на икономиката и енергетиката на право на ползване на компютърните правно-информационни системи Сиела и извършване на абонаментно обновяване на данните в тях

Прочети повече
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7 8 9 10 11 12 13
1 10 11 12 13