Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

“Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите”

Прочети повече

Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Прочети повече

“Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, диплянки, листовки и други печатни издания и дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Прочети повече

“Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК)”

Прочети повече

„Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икон

Прочети повече

“Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система”

Прочети повече

“Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката”

Прочети повече

“Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и енергетиката”

Прочети повече

Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ по две обособени позиции:

Прочети повече

Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: “Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката”

Прочети повече
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 10 11 13