Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

„Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката“.

Прочети повече

Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

„Периодична доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Прочети повече

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката“

Прочети повече

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по три обособени позиции: 1. „Доставка на преносими компютри“, 2. „Доставка на мрежови комутатори“ и 3. „Доставка на непрекъсваеми токозахранвания“

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13
1 4 5 6 13