Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

„Доставка на седем броя фабрично нови моторни превозни средства по три обособени позиции”

Прочети повече

„Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“

Прочети повече

„Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.“

Прочети повече

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката”

Прочети повече

„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай, Обединените арабски емирства“

Прочети повече

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“

Прочети повече

Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката

Прочети повече

„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Прочети повече

“Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Прочети повече

„Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
1 2 3 4 5 6 7 13
1 2 3 4 13