Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и изработка на книжки за визуализация на резултатите

Прочети повече

„Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Прочети повече

„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и

Прочети повече

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции”

Прочети повече

„Услуги по почистване за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Прочети повече

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, по три обособени позиции

Прочети повече

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на икономиката

Прочети повече

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката”

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 13
1 3 4 5 13