Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. за “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка НР /Ейч Пи/”, обособена позиция 1

Прочети повече

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на

Прочети повече

“Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката”

Прочети повече

„Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни машини, скенери и мултифункционални устройства“ в три обособени позиции

Прочети повече

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката

Прочети повече

Подновяване и поддръжка на софтуерните продукти F-Secure и Novell OES2/OES11 за нуждите на Министерството на икономиката

Прочети повече

Доставка на копирна, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката

Прочети повече

„Дизайн и отпечатване на рекламни материали за визуализация на резултатите по проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Прочети повече

„Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Прочети повече

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ в страната и в чужбина”

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
1 5 6 7 13