Loading...

Национален съвет по антикорупционни политики (НСАП)

Информация за напредъка по изпълнението на Антикорупционния план на Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) за 2024 г. за периода 01.01.2024 – 31.03.2024 г.

Антикорупционен план на Министерството на икономиката и индустрията за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционния план на Министерството на икономиката и индустрията за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционния план на Министерство на икономиката и индустрията за периода от 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Информация за напредъка по изпълнението на Антикорупционния план на Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) за 2023 г. за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г.

Антикорупционен план на Министерството на икономиката и индустрията за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционния план на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.

Антикорупционен план на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционния план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Информация за изпълнение на Антикорупционния план на МИ за трето тримесечие 2021 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2021г. за периода от 01.01.2021 – 30.06.2021г.

Информация за напредъка по изпълнение на антикорупционните мерки от АП 2021 за първо тримесечие

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2021 – 31.12.2021

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2020г. за периода от 01.01.2020 – 31.12.2020г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2019 г. за периода от 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2020 – 31.12.2020

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2019 – 31.12.2019

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2019 г. за периода 01.01.2019-31.03.2019г.

Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г.

Актуализиран Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2019 г. за периода от 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министрество на икономиката за 2020 г. за периода от 01.01.2020 г.-30.06.2020 г.

Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП) е създаден с Постановление № 136 на Министерски съвет от 29 май 2015 г.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е “искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвенно, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поводението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава”.

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Министерство на икономиката, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на НСАП към Министерския съвет.

Внасяне на сигнал или предложение към НСАП

Свързани документи

Споделете