Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите от администрацията на МИ

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на Министерството на икономиката, по първата буква от името:

А Б Ве Вя Г Де Дя Е Ж З И Й К Л Ма Мя Н О П Р Сл Ся Т Ф Х Ц Ч Ю Я