Loading...

Архив на регистъра на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3

Архив на Декларациите по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Щ Ю Я