Loading...

Архив на Регистъра на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите от администрацията на МИ

Архив на декларациите по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на Министерството на икономиката, по първата буква от името:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ю Я